Berger Hastalığı

BERGER HASTALIĞI ( IgA Nefropatisi ) (BÖBREK HASTALIĞI)

Geçirilen bir virüs enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan otoimmun bir hastalıktır. Bu hastalarda megnisin isimli bir gende hasar vardır. Bu hasar sonucu vücudun mikroplara karşı koruyucu hücreleri olan lenfositler IgA sentezi artar ve karaciğer IgA nın yıkımı azalır. Bunun sonucunda kanda IgA miktarı artar.

Dünyadaki en sık idiopatik glomerulonefrittir. Bu hastalığın kliniği henoch schönlein purpurası ile yakın benzerlik gösterir. Bu iki hastalığı ayıran en önemli fark henoch schönlein purpurasında palpabl purpuranın varlığıdır. Virüse bağlı üst solunum yolu enfeksiyonundan 24-48 saat sonra gelişen kanlı idrar en önemli bulgusudur. Genellikle nefritik sendrom kliniğine neden olur. Glomerular kaynaklı kanlı idrarın en sık nedenidir. Yüksek tansiyon görülebilir.

İdrarda protein miktarı < 1gr/gün olabilir. Hastalığın laboratuarında kompleman düzeyleri normaldir. Serum IgA düzeyleri yüksektir. IgA düzeyleri ile hastalığın şiddeti arasında bir ilişki yoktur. Tedavi: iyi gidişatlıdır. Uzun dönem hastaların bir kısmında kronik böbrek yetmezliği gelişebilir. Yüksek doz balık yağının tedavide etkili olduğu gösterilmiştir. [IgA ( immun globulin A )].

Yazıyı paylaş

Yorumlar Konu : "Berger Hastalığı"

Yorum yaz