Kategoriler

Popüler Yazılar

Sağlık Haberleri

Karaciğer’de oluşan hasarın ilk belirleyicisi karaciğer hücreleri tarafından kana salınan enzimlerdir. Normal koşullarda bu enzimler karaciğer hücreleri tarafından depo edilmektedirler. Ancak karaciğer hücrelerinde meydana gelen hasar sonucu bu enzimler kana karışır ve kan testleri ile tesbit edilebilirler.
karaciger

Karaciğere özgü olan ve karaciğer hasarını belirlemek için sıklıkla kullanılan enzimler aminotranferazlardır. Bunlar Aspartat aminotransferaz (AST – SGOT) ve alanin aminotransferaz (ALT – SGPT) dir. Bu enzimler normalde karaciğer hücreleri olan hepatositlerde bulunurlar. Karaciğerde bir hasar meydana geldiğinde kana karışırlar ve kandaki seviyeleri yükselir.

Aminotransferazlar nasıl adlandırılır?

Aminotransferazlar hücre içindeki kimyasal reaksiyonları katalizleyen enzimlerdir. Verici moleküldeki amino grubunu alıcı moleküle transfer ettiklerinden “amino tranferaz” olarak adlandırılmışlardır.

Aminotransferazlar tıpta transaminazlar olarakta adlandırılmaktadırlar. Aspartat aminotransferaz enzimi (AST) ayrıca “serum glutamik oksaloasetik transaminaz” (SGOT – Serum glutamic oxaloacetic transaminase) olarakta adlandırılmaktadır. Alanin aminotransferaz (ALT) ise “serum glutamik pürüvik transaminaz” (SGPT – Serum glutamic pyruvic transaminase) olarak adlandırılmaktadır. Yani AST ve SGOT, ALT ve SGPT aynı enzimleri ifade etmektedir.

Aminotransferazlar ne işe yarar?

AST (SGOT) birçok farklı dokuda bulunmaktadır. Karaciğer, kalp, kas dokusu, böbrek ve beyinde bulunur. Bu dokulardan herhangi birinde oluşan hasarda kandaki AST düzeyi artmaktadır. Yani hem kas hastalıklarında hemde kalp krizinde bu enzimin kandaki düzeyi artmaktadır. Bu nedenle AST karaciğer hasarının spesifik bir göstergesi değildir.ALT (SGPT) ise karaciğere daha spesifiktir. Bu enzim karaciğer dışındaki dokulardada bulunabilmesine rağmen karaciğerde daha fazla konsantre edildiği için karaciğer hasarının daha spesifik bir göstergesidir.

AST (SGOT) normal düzeyi nedir?

AST enziminin normal seviyesi 5 – 40 U/L”dir.

ALT (SGPT) normal düzeyi nedir?

ALT enziminin normal kan düzeyi ise 7 – 56 U/L”dir.

Hem AST hemde ALT enzimi serumdan ölçülmektedir.

ALT ve AST düzeyinin artması ne demektir?

AST ve ALT düzeyleri her ne kadar karaciğer hastarının spesifik göstergeleri olsada başka dokulardada bulunabileceği için; artmış ALT veya artmış AST düzeyleri her zaman mutlaka karaciğer hasarı olduğunu göstermez. AST ve ALT seviyeleri hastanın klinik durumu ve şikayetleri ile birlikte değerlendirilmeli ve bu değerlendirme mutlaka bir doktor tarafından yapılmalıdır.

Bu enzimlerin düzeyleri karaciğer hasarı veya hastalığın prognozu (sağkalımı) ile mutlak korele değildir. Bu nedenle AST (SGOT) ve ALT (SGPT) düzeylerine bakarak karaciğerdeki hasarın derecesini belirlemek, yahut hastalığın gidişatı hakkında fikir yürütmek doğru değildir. Mesela “akut viral hepatit A” hastalarında karaciğer enzimleri (AST ve ALT) çok yüksek olduğu halde hastalar karaciğerde hiçbir kalıcı hasar olmaksızın iyileşmektedirler. Tam tersi şekilde “kronik hepatit C” hastalarında AST ve ALT düzeyleri düşük olmasına rağmen karaciğerdeki hasar beklenenin çok üzerinde olabilir. Hastalarda kronik karaciğer yetmezliği, Siroz gelişebilir.

Hangi karaciğer hastalıkları AST ve ALT düzeylerini yükseltir?

Yaygın hepatik nekroz durumunda yani çok sayıda karaciğer hücresinin (hepatosit) ölmesi durumunda kandaki AST ve ALT düzeyleri yükselir. Akut viral hepatitler (Hepatit A ve Hepatit B),belirgin karaciğer toksisitesi olan ilaçların kullanımı (asetaminofen-acetaminophen), kardiyovasküler kollaps (şok) durumlarında (ki bu durumda karaciğere gelen kan akımı azalacak ve karaciğer hücrelerinin beslenmesi bozulacaktır) karaciğer hücreleri hasar görecek ve kandaki transaminaz düzeyleri artacaktır.

Karaciğer enzimlerindeki hafif yüksekliklere sıklıkla rastanılmaktadır. Bu durum sağlıklı kişilerde görülebilir. ve biyokimya tetkiklerinden kaynaklanabilir. Bu durumda karaciğer fonksiyon testlerindeki yükseklik (AST ve ALT yüksekliği) normal değerin iki katını yada 100 U/L”yi aşmamaktadır.

AST ve ALT”de hafif yükselmelerin en sık sebeplerinden birisi karaciğerde yağlanmadır. Karaciğer yağlanmasının toplumdaki en sık sebebi ise alkol kullanımıdır. Bunun yanında şeker hastalığı (diabetes mellitus) ve şişmanlık (obezite) de karaciğerde yağlanmaya neden olabilmektedir. Kronik hepatit C hastalığıda AST ve ALT düzeylerindeki hafif yülselmelerin diğer bir sebebidir.

AST ve ALT”yi yükselten ilaçlar

Birçok ilaç karaciğer enzimlerinde yükselmeye neden olabilir.

– Ağrı kesiciler: aspirin, asetaminofen, ibuprofen, naproxen, diclofenac, fenilbutazon (phenylbutazone)
– Psikotik ilaçlar: fenitoin (phenytoin), valproik asit (valproic acit), Karbamazepin (carbamazepine – tegretol) ve fenobarbital (phenobarbital)
– Antibiyotikler: tetrasiklin, sulfonamid, isoniyazid (INH), sulfametaksazol (sulfamethoxazole), trimetoprim, nitrofurantoin
– Kolesterol düşürücü ilaçlar: statinler ve niasin
– kardiyovasküler ilaçlar: amiodaron (cardarone), hidralazin (hydralazine), guinidine
– Trisiklik antidepresanlar

İlaca bağlı karaciğer yüksekliklerinde, ilacı bıraktıktan sonra AST ve ALT seviyelerindeki yükseklik birkaç hafta veya birkaç ay içerisinde normale dönmektedir.

AST ve ALT anormalliklerinin nadir sebepleri

Kronik hepatit B, hemakromatozis (demir metabolizması bozukluğu), Wilson hastalığı (Bakır metabolizması bozukluğu), alfa-1 antitripsin eksikliği, çöliak hastalığı (celiac sprue – gluten sensitif enteropati), chron hastalığı, ülseratif kolit ve otoimmün hepatit karaciğer enzimlerindeki yüksekliğin diğer nadir sebeplerindendir.

Hepatit C kadar olmasada hepatit B hastalığıda AST ve ALT seviyelerinde sürekli yükseklik oluşturarak kronik karaciğer hastalığına neden olabilir.

Daha nadir olarak karaciğerdeki kanserlerde AST ve ALT”de yüksekliğe neden olabilirler. Karaciğer hücrelerinden gelişen kanserlere hepatoma yada hepatosellüler kanser denmektedir. Kolon, pankreas, mide gibi organlardaki kanserlerde karaciğere yayılım gösterebilir ve bu durumu metastaz adı verilmektedir.

Hafif AST, ALT yükseklikleri nasıl tedavi edilir?

Sağlıklı, şikayeti olmayan kişilerde saptanan AST ve ALT yüksekliği araştırılmalıdır. Doktorunuz karşılaştırma amacıyla eski tahlil sonuçlarınızı görmek isteyebilir.

Eğer eskiye ait tetkik sonuçlarınız yoksa doktorunuz sizi daha sonraki bir tarihte tekrar kontrole çağırabilir. Doktorunuz AST ve ALT düzeylerinde yüksekliğe sebep olabilecek risk faktörleri açısından size bazı sorular sorabilir. Hepatit C ve hepatit B, kan transfüzyonu hikayesi, enjeksiyon yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi almak isteyebilir. Ayrıca ailede karaciğer hastalığı olan birinin bulunması hemakromatozis, Wilson hastalığı yada alfa-1 antitripsin eksikliği gibi genetik hastalıklar için önemlidir.

ALT ve AST”nin ne kadar yüksek olduğuda karaciğer hastalığının sebebi hakkında fikir verebilir. Alkolik karaciğer hastalığında AST 300 U/L altındayken ALT düzeyi 100 U/L altındadır. Ancak akut viral hepatitlerde bu değerler çok yüksek değerlere ulaşabilmektedir.

Alkol veya ilaca bağımlı AST, ALT yüksekliklerinde alkolün veya ilacın bırakılması (ilaçların doktor kontrolünde bırakılması gerekir) AST ve ALT düzeylerinin normale inmesini sağlayabilir. Eğer karaciğer yağlanmasının nedeni şişmanlık (obezite) ise vücut ağırlığının %5”i ile %10”u kadar kilo vermek karaciğer enzimlerini normal sınırlara yahut normale yakın sınırlara indirebilir.

Eğer alkol veya ilaçların bırakılmasına ve kilo vermeye rağmen halen karaciğer enzimlerindeki yükseklik devam ediyorsa bazı testler tedavi edilebilir karaciğer hastalıklarını belirlemeye yardımcı olabilir. Hepatit B ve hepatit C antikorları bakılmalıdır. Kandaki demir oranı, demir bağlama kapasitesi, ferritin düzeyleri hemokromatozis tanısı için kullanılmaktadır. Seruloplazmin düzeyi Wilson hastalığı olanlarda sıklıkla düşüktür. Otoimmün hepatit olgularında ise otoimmün antikorlar (Anti-nukleer antikor-ANA, Anti-düz kas antikoru Anti-dsDNA, Karaciğer ve böbrek mikrozomal antikorları) yüksek bulunmaktadır.

Ultrason ve bilgisayarlı tomografi karaciğerde yer kaplayan lezyonları, safra taşlarını veya safra yollarını tıkayan kitleleri gösterebilir.

Karaciğer biyopsisi karnın sağ üst bölgesinden ince bir iğne ile vücuda girerek çok az bir karaciğer dokusu alınarak mikroskop altında incelenmesidir. Karaciğer biopsisi sıklıkla ultrason ile karaciğer görüntülendikten ve karaciğerein yeri tesbit edildikten sonra yapılır.

AST ve ALT takibi niçin yapılır?

Bazı durumlarda doktorunuz AST ve ALT tetkiklerini takip etmek isteyebilir. Mesela kronik hepaitit C hastalarında rutin alınan AST, ALT seviyeleri tedavinin izleminde son derece önemlidir. Tedavi başarılı ise AST ve ALT düzeyleri normal yada normale yakın sınırlara gerileyecektir. Normal düzeye inen enzim seviyelerinde tekrar yükselme görülmesi hastalığın nüksettiğinin göstergesi olabilir.

AST ve ALT”den başka karaciğer enzimi var mı?

AST ve ALT dışında karaciğer için spesifik olan ve sıklıkla kullanılan diğer enzimler GGT (Gama glutamil transpeptidaz) ve 5”nukleotidaz dır.

Karaciğer enzimleri (AST ve ALT), 9.0 out of 10 based on 234 ratings
GD Star Rating
loading...
11 Mar 2010
(205.367) kez okundu
admin
YORUMLAR (Bu yazıya 40 defa yorum yapılmış.)
 • 05 Nisan 2010
  online dedi ki;

  teşekkürler yararlı bir bilgi saolun

 • 30 Mart 2012
  FATMA FİDİR dedi ki;

  MERHABA ANNEM 2010 DAN BERİ ŞEKER HASTASI VE ALT 184 AST 133 GMGT 101 AYRICA ÇOK SİRES YAPAN BİR İNSAN BU EMZİMLER 2012 ÇOK YÜKSELDİ HASTANEDE 8 GÜN YATTI DÜZENLİ YEMEK VE DÜŞMEYE BAŞLADI DEVE DİKENİ KAPSULU ÇOK İY GELİYO KÜLOSUDA ÇOK 96 KG AMA ÇOK KOR KUYORUM ACABA KARACİĞERİNDE BAŞKA Bİ SORUNMU VAR TEMİZ HAVA YÜRÜYÜŞTE İY GELİYO AMA YÜRÜYÜŞEDE ÇOK GİTMİYO İNSÜLÜNDE KULLANIYO SABAH 32 AKŞAM 16 2009 RAHİM AMELLYATI OLDU RAHMİ ALINDIKTAN SONRA SEKER VE KARACİĞER EMZİMLERİ YÜSELDİ ANNEMİN YAŞ 50 BANA Bİ CEVAP YAZARSANIZ ÇOK SEVİNİRİM ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILAR

 • 08 Mayıs 2012
  ilhan içer dedi ki;

  mrh. 8 aylık erkek çocuğumun buğdaya, süte ve yumurtaya alerjisi var. (atopik dermatit olarak biliyorum)ilaç kullanmakta ve en son karaciger için yapılankan tahlilinde ( AST : normal değer 4-37 arasımda iken sonuç 51 çıktı; ALT: normal değeri 0-42 arası iken 23 çıktı. ayrıca zaditen, zyrteç ve elidel krem kullanıyoruz. çocuk 4 aylıkken de 2 defa kortizon iğnesi vuruldu. açıklayıcıbir bilgi yazabilirseniz sevinirim. teşekkürler

 • 21 Haziran 2012
  özlem ölmez dedi ki;

  hep yüksekliklerden bahsedilmis…peki bu degerler düserse ne olur bi bilgisi olan varmi….bende düsük cikti cünkü hemde cok düsük

 • 23 Haziran 2012
  mesut ergül dedi ki;

  merhaba benim çocuğum altı aylık ve şu anda alt ve ast oranları yükseliyor alt 116 ast 210 diğer tetkikler normal aynı zamanda bağlantısı var mı bilmiyorum ama çocuğumun turner sendromu var gittiğimiz hoca testlerden bir sonuç çıkaramadı karaciğerinden parça alınmasını istedi yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden Teşekkürler

 • 27 Haziran 2012
  selver demir dedi ki;

  oglum tirafik kazası yaptı ve kepra 250mg ve keppra 500 mg kullandı böbrekte kirs çıktı ve epdantoin 100 mg kulandı ve karaciyerde enzimler yükseldi alp 155 oldu ure 22 ve böbrektede kist oldu ne yapmalıyım tskr ederm

 • 06 Temmuz 2012
  Ramazan kürekçi dedi ki;

  Ben 25 yaşındayım alt ast değerlerim önceleri az çıkıyordu son zamanlarda 3 defa test yapıldı alt : 109 – 136 – 153 ast : 53 – 57 – 70 çıktı nedendir bu nereye gidiyor böyle merak ediyorum doğrusu.

 • 07 Temmuz 2012
  Fulya pekman dedi ki;

  8yaşında oğlum
  allerji tedavisi için iki senedir aşı oluyor her hafta sık hasta olur çok ateş yapar. 15 gün önce 4gün yüksek ateş oldu 6saatte bir ibufen calpol verdik 15 gün sonra gene ateşlendi.iki hastalıkdada başka hiç hastalık belirtisi yok.döküntü bulantı ateş ibufen klacid kullandık 4. gün ALT si 434 WBC12.63 NEU9.9.93 PLT468çıktı

 • 23 Temmuz 2012
  bekir erkuş dedi ki;

  ne gibi içecekler yükseltir

 • 03 Ağustos 2012
  inci olcay dedi ki;

  Torunumun ALT72-AST50 LDH734 değerleri karşısında ne yapılabilinir?ilaç ve yiyecekleri hususunda ne tavsiye edersiniz?

 • 09 Kasım 2012
  pınar krş dedi ki;

  benim ast ve alt degerlerim hamileliğimde yükselmeye basladı fakat doğum yaptıktan sonra dahada yükseldi 389 civarlarında sebebi cok araştırıldı fakat bulunamadı endişlenmeye basladım acaba neden yükseliyor yaglanmam yada sarılıklarım yok baska neden olabilir acaba bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler:)

 • 02 Ocak 2013
  belgin fnk dedi ki;

  merhaba benimde bir sorum olacaktı size.benim kayınvalidem safra kesesi ameliyatı oldu ve 2 3 gün çok iyiydi,sonra mide bulantılar,mide ağrıları,sırt ağrısı ve iştahsızlık başladı ameliyatının 2. haftası halsizleşmeye başladı doktora götürdük bize alt ve ast nin aşırı yükseldiğini ve sebebini aramaya başladılar şimdi hastanede yatıyor değerleri 1114 den 800 lere şimdi ise 600 lerde.bize karaciğer yatmezliği olabilir dendi onunla beraber pankreasına bakları gerektiğinide biz ne olduğunu çok merak ediyoruz sizdende bir fikir almak istiyorum şimdiden teşekkür ediyorum.

 • 14 Ocak 2013
  berkay ateş_anne ebru ateş dedi ki;

  benim oğlumun ast60.4 alt 106.2 çıktı şu anda oğlum 9 yaşında 45.4 kg 1.32 boyunda.Neden olduğunu çok merak ediyoruz ne yapmamız gerekiyor şimdiden teeşekür ederiz.

 • 21 Ocak 2013
  Nazif KARA dedi ki;

  HERKES YAZMIŞ AMA KİMSE CVP YAZMAMIŞ :) BENDEDE ALT 100 ÇIKTI KİMSE VARMI BU SİTEDE YARDIMCI OLACAK

 • 24 Ocak 2013
  ramazan atak dedi ki;

  sayın hocam benim karaciğer emzimlerim ALT-53 AST 39 çıktı aile doktorum bir ultrasyon çekdir dedi bu sonuçta anormal bir durum varmı teşekkürler

 • 01 Şubat 2013
  sefer taşlıçay dedi ki;

  ast ve alt degerlerim yüksek (169-153) bu degerleri düşürmek için ne yapmalı

 • 07 Nisan 2013
  mehmet aslan dedi ki;

  karaçiğer enzimlerinin normal insanda kaç olması gerekiyor,hastahanenizde bu tahlilleri yaptırabilirmiyim ve ne zaman tahlil için kan vermem gerek.aç mı tok mu biliğilendirirseniz sevinirim .tşş

 • 10 Nisan 2013
  fatime çogal dedi ki;

  28 yasındayım ast 46 alt 61 cıktı ılk defa oluyo doktorum bol bol yuyurus artı yaglı yeme dedı ne yapmalıyım.bende hepatıt b sarılık tasıyıcıyım ondan olabılırmı?

 • 11 Nisan 2013
  Fatih dedi ki;

  AST 1186 ALT 1730 Total Bilirubin 4.5 Direk Bilirubin 2.72 LDH 539 Macro testler negatif cıktı Anti HAV IgM 15.24 Pozitif Protrombin Zamanı 13.50 INR 1.11 – şuan AST ile ALT düşüyor Bilirubinler yükseliyor Hepatit A yım 1 haftayı geçti iyige gidiyormuşum bu hiper degerlerin başka hastalıklardan olup olmadıgına dair baya bi farklı hastalık tahlillerinden geçtim kollarım 2 haftadır delik deşik sakın yanılmayın ben hepatit a oldugumu netleştirdim yaş 28 muhtemelen sonzamanlarda dışardan kötü beslenmeden dolayı bulaştıgını düşünüyorum açkarna işgembe üstünede alkol 2 3 gün arayla devam nolcak malesef hasta oldum yediklerinize içtiklerinize dikkat edin derim.

 • 17 Nisan 2013
  ZUHAL TİMUR dedi ki;

  merhaba bugun yaptığım kan testı sonucu alt 152 AST 92 CIKTI aclık şekerım ıse 186 ama glucubay şeker ılacı kulanıyorum sarılık testlerım temız cıktı ultrason cekıldı onda co az yağlanma varmış karacığerlerde bu kadar yuksek olmasının sebebı nedır saygılarımla

 • 08 Mayıs 2013
  reco dedi ki;

  15-10-2012
  ast 30
  alt 46
  08,05,2013
  ast 50
  alt 96
  bu tahlılden once soguk algınlıgı hatpı ve agrı kesıcı aldım

 • 26 Mayıs 2013
  Elnur dedi ki;

  Merhaba ben 2 kere kan testi yaptim ve bende alat asat her defasinda yuksek cikiyor bunun sebebi nedir tesekkurler

 • 18 Haziran 2013
  ali dedi ki;

  geçmiş olsun herkese

 • 19 Haziran 2013
  ayhan güçlü dedi ki;

  Merhaba hocam benim ast değerim 28 alt değerim 46 bu normalden fazla değer ama ben tedirginim bu sonuçtan önemli bir sorun olabilirmi doktor hafif kara ciğer yağlanması var dedi ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim

 • 29 Haziran 2013
  mustafa akdogan dedi ki;

  Merhaba ben tahlil yaptırdım ast değerim 53 alt değerim 30 işyeri doktoru sorun olabilir dedi bu değerler normalmi yoksa sorun olabilirmi nolur yardım edin teşekkürler.

 • 18 Ağustos 2013
  leventbekir dedi ki;

  merhaba annem safrakesesinden ameliat oldu 36 40 saat cok iyidi birden kalbi durdu simdi yogun bakimda doktorlar dediki karaciyer damar tikanikligi gittikcede butun organlari iflas oluyor bu bi doktor hatasi mi yardimci olurmusunus

 • 21 Ağustos 2013
  fatih ünsal dedi ki;

  ast değerim 162, alt değerim 44, doktora görünmemi söylediler yardımcı olur musunuz nedeni ne olabilir

 • 25 Eylül 2013
  yıldız telli dedi ki;

  merhaba beni 17 aylık oğlum var bundan 5 ay önse ishalkusma şikayetiyle hastaneye gittik ast 960 alt680çıktı 1ay takipten sonra 40lara düştü sonrasında 1700 e çıktı 15 gün ege üniversitesinde yattı hiçbir tanı konulamadı biyopsi için 1 kaç ay daha bekleyelim dediler en son kas enzimlerimizde 230 çıktı nörolojiye yönlendirler ayrıca bizim doğustan sağ böbrek büyük iyenfeksiyonu geçirdi üç defa ve biryıl largopen antibiyotik kullandık ama antibiyotikleri bıraktıktan sonra yine çok yükseldi neden kaynaklı lütfen cvp yazarmısınız

 • 27 Ekim 2013
  safinaz sayın dedi ki;

  BENIM BIYOKIMYA DA ALT 90 AST 71 GGT 81 LDH 249 DOKTORLARA GOSTERDİM NORMAL DEDILER CEVABI ÖGRENE BILIR MIYIM

 • 08 Kasım 2013
  bilge tekin dedi ki;

  dişimden dolayı 6 kutu augmentine 1 ‘lik kullandım hepsi peşpeşe değil de haziranda 1 kutu, temmuzda 1 kutu ağustos da 1 kutu sonra eylülden sonra ekim 10 una kadar toplam 3 kutu kullandım sonra dişim çekildi 2 gün sonra dişim şişti tekrar augmentine kullanıp bıraktım ama o gün ateşim çıktı ve kas ağrılarım çok fazla idi, hastahaneye gittik voltarenle bir başka iğneyi karıştırıp yaptılar bekledik ağrım geçti, doktora da söyledim uzun bir süre antibiyotik kullandığımı, sonra hiç halim yok, ağrılarım aralıklı artıyor ve geçiyor kendimi iyi hissetmiyorum diye doktora gittim kan tatlili yaptırdı AST 53, ALT 69 çıktı. Bu durumda herhangi bir test vs’ye gerek varmı, ne yapmamı önerirsiniz? bu arada kandaki demir (serum) de 27 ug/dl teşekkürlerimle.

 • 02 Ocak 2014
  can demirkol dedi ki;

  Hocam cinsel yordunluk ast alt yi yükseltir mi

 • 29 Ocak 2014
  a.kadir öztoprak dedi ki;

  hocam saygılarımla 29.01.2014 vermiş oldugum kan tahlili sonucu AST 623 ALT 1115 GGT 175 ÜRE 14,4 TOTAL BİLİRUBİN 4,35 DİREKT BİLİRUBİN 2,82 IBIL 1,53 KARACİGER DE ENZİMLERİ YÜKSEK OLMAKLA SARILIK DA YÜKSEK HASTAMDA KARIN AGRILARI VE BU AGRILAR SIRTA YANSIMAKTA BU SONUCLARI NASIL DÜŞÜREBİLİRİZ YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİZ CAVABINIZI BEKLİYORUM

 • 26 Şubat 2014
  Seher altuntas dedi ki;

  Merhabalar.ben bundan 6hafta önce ilk sezeryanimi oldum.dogumdan sonra asagi yukari 1,5hafta sonra siddetli bi karin agrisi baslayip sirtlarima yayildi daha sobra acile gittigimizde rahimin cekilden olabilir dediler.birkacgün sonra tekrar ayni agri oldu ev doktoruma gittim ve safra kesemde tas oldugu söyledi.gecen hafta pazartesi 17.02.2014 tarihinde ameliyat oldum hersey yolunda dediler ve 3gün sonra taburcu oldum.dün sabah kahvaltidan sonra ayni agri oldu.ve suanda doktor geldi ve tranzaminaze degerimin 800oldugunu söyledi.bu degerin böyle olmasi ne kadar tehlikeli?ne yapmamiz lazim?simdiden tesekkürler

 • 06 Mart 2014
  yusuf oguz dedi ki;

  Benim karaciger degerimin yuksek ciktigini ve hasar gordugunu soyledi doktor kan degerim 116 cikti.tabi bu karaciger kan degeri sizin gorusleriniz nedir ve tedavisi hakkinda bazi goruslerinizi alabilirmiyim.tesekkurler.

 • 13 Kasım 2014
  Gulhan dedi ki;

  Merhabalar.
  4 yasindaki oglum bir senedir All losemi tedavisi gormektedir. Kesintisiz olarak yaklasik bir yildir bactrim surup ve trifuclan surup kullanmaktayiz ayrica tabi kemoterapi ilaclari da var. gecen hafta biyokimya sonuclarina gore AST 270, ALT 199 cikmisti bactrimi kesmemi soylediler kestim bu hafta tekrar biyokimya sonuclarina bakaldi AST 106,ALT 393 cikti. hemogram sonuclarina gore kemoterapi ilaclarini arttiracakalardi HGB 12.1, PLT 198 cikti fakat biyokimya sonuclarina gore karaciger fonksiyonlarinda duzelme olmayinca bugun trifuculan i da kesmemi soylediler. Bugun onubda kestim ancak metotraksat ve prunethol e ayni doz da devam ediyorum arttima yapilmadi. Yani merak ettigim sey karacigerde hasar yuksek mi bu sonuclara gore, onarilmayacak derecede mi, bana takviye olarak birsey verilmedi ancak kendim disardan bitkisel takviye yapayim mi sizce, ayrica bugun asistan doktor vardi ve bu konuda beni tatmin edecek seyler soylemedi, kafamda hala bu soru isaretleri duruyor. Lutfen acil yanitlarinizi bekliyorum bu degerler karaciger hasari onariomayacak diyebileceginiz yukseklikte mi?

 • 13 Kasım 2014
  Gulhan dedi ki;

  ###### Lutfen acil yanitlarinizi bekliyorum bu degerler karaciger hasari onarilmayacak kadar yuksek diyebileceginiz yukseklikte mi?
  Tesekkurler.
  Iyi gunler

 • 28 Ocak 2015
  ucaglan. dedi ki;

  merhaba,
  24 saatlik idrar bakır 630 civarında(metalcaptase ilacı alarak)
  karaciğer biypsi kuru bakır ağırlığı:55
  gözde ve beyinde birşey yok.
  alt ast 1100 lerden 3-4 ay sonra 100-200 lere düşmüş durumda..
  wilson hastası denilebilirmi. çinko ve ursofalk kullanıyoruz. genetik olarak kan verdik. sonuç bekliyoruz.

 • 03 Şubat 2015
  Veronica bet dedi ki;

  merhaba
  Annem 65 yașinda
  Ast 71 ve alt 53
  Çok mu kötü

 • 27 Şubat 2015
  ismail yagız dedi ki;

  alkol kesınlıkle tuketılmemelı koladan uzak durulmalıdır

 • 09 Nisan 2015
  Osman Pilge dedi ki;

  Ishal kusmadan 3 gün hastahanede yattı kızım ast ilk138 sonra 110 hastahaneden çıktıktan bir hafta sonra 375 oldu aLt 271 sonra 280 hastahaneden çıktıktan sonra 550 oldu hastahaneden çıktıktan sonrada abtibiyotik verdik kızımın hiç bir hastalığı yoktu neden değerler bir anda yükseldi ilaçtanmı kaynaklanıyor ve bir zarar etki edermi ilaçları kestik şimdi kızım 4 yaşında bilgilinlendirirseniz memnun kalırım cvplarınız bekliyorum

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad:
  Yorum:

  Sitedeki gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız. E-posta adresinizi ekleyiniz.