Lenfoma

Lenfoma

Lenfoma hastalığını tanımlamak için ilk lenf sistemini bilmek gerekir. Lenf sistemi genel olarak, vücudumuzun bağışıklık sistemini oluşturan organ ve damarlardan oluşan bir sistemdir. Lenf sisteminde iki tane önemli tanım vardır bunlar lenfositler ve lenf bezleridir.

Lenfositler: Vücuda mikroorganizma girdiğinde yok etmeye çalışan, lökositlerdir. (akyuvar)

Lenf bezleri: Lenfositlerin ve diğer savunma hücrelerinin üretilmesi ve olgunlaştırılmasında görevlidirler.

Lenfoma hastalığına gelirsek, lenfoma hastalığı lenf sisteminin kanser halidir. Lenfoma çok hızlı yayılan bir kanser çeşitidir. Fakat gelişen tıp ile birlikte tedavide başarı oranı çok yükselmiştir. Artık lenfoma hastalığında ölüm oranı çok azalmıştır. Lenfona Hodgkin ve non-hodgkin lenfoma olmak üzere ikiye ayrılır. Vakaların yarısından fazlası, non-hodgkin lenfomadır.

Hodgkin hastalığı

Hodgkin hastalığı, lenf sisteminin özellikle , lenf bezlerini etkileyen kanser durumudur. Genellikle belirti olarak sadece lenf bezlerinin şişmesiyle kendini gösterir ve diğer yakın organlara yayılır. Tedavisi düzenli ve özverili yapılırsa ölüm oranı çok düşüktür. Ayrıca tedavisi sonrası, hasta yandaş enfeksiyonlar açısından takip edilmelidir.
Hodgkin hastalığının nedenleri.

Hodgkin hastalığının nedeni hala tam olarak bulunamakla beraber bazı etkenlerin hastalığa yakalanma oranını arttırdığı düşünülmektedir, bunlar;

Kalıtsal yatkınlık: Ailesinde lenfoma hastalığı olanların, lenfoma hastalığını yakalanma oranıları normal bireylere göre daha yüksektir.
Doğuştan gelen immün sistem anormallikleri: Genellikle lenfositlerin, lenf bezlerine saldırmasıyla kendini gösteren bir anormalliktir.

Hodgkin hastalığının belirti bulguları:

Geceleri artan ve sürekli görülen terleme: Sebepi lenf bezlerindeki büyümedir.
Dalak büyümesi: Dalakda lenf sistemi içinde yer alan bir organdır ve lenfoma hastalığı sırasında sebepi tam bilinmeye bir şekilde büyüyerek, ele gelecek bir hale gelir.
Kilo kaybı: Kilo kaybında bilinmesi gereken en önemli etmen, ani olmadığıdır. Çok yavaşca kilo kaybı olur ve çoğu zaman 1 – 2 sene geçtikten sonra fark edilir.
Baş ve karın ağrısı: Sebepi, lenfositlerin organlara sebepsiz bir şekilde saldırmasıdır.
Hodgkin hastalığının tanısı.

Tanıda ilk önce hastadan belirtiler alınır ve kesin tanıyı koymak için kan ve lenf sistemindeki organlarda parça örneği alınır.

Hodgkin hastalığının tedavisi.

İlaç tedavisinin yanında, kemoterapı ve diğer radyoterapi vs. uygulanır.

Non-Hodgkin Lenfoma Hastalığı

Non-hodgkin lenfoma, lenf sisteminde bir organda oluşan kanserin, bütün lenf sistemine yayılmasıdır. Non-hodgkin lenfomadaki en önemli etken, organlarla beraber savunma hücreleride (lenfositler) zarar görmüştür. Çok erken belirtir, tanısı kolay koyulur. Kısa zamanda yayılma gösterir.

Non-hodgkin lenfomanın tanısı.

Tanıda hastadan alınan kan testleri ve biyopsi örnekleri yeterli olmaktadır.

Non-hodgkin lenfomanın nedeni.

Nedeni hala bulunamamıştır. Çoğu zaman bağışıklık sisteminin çok güçsüz olduğundan dolayı ortaya çıktığı kabul edilir.
Non-hodgkin lenfomanın belirti bulguları:

Lenf bezlerinde şişmeler: Özellikle bademciklerde ve kasıklarda kendini gösterir. Hastalık yayıldıkça şişmeler dahada artar ve daha fazla organa yayılır. Eğer erken tanı koyulursa, çoğu zaman cerrahiye gerek kalmadan tedavi yapılır.
Anormal ateş: Nedeni tam olarak tespit edilememiştir, ama etkenin çoğu zaman virüslü lenfositlerin organlara saldırmasından dolayı oluştuduğu düşünülmektedir.
Ani kilo kaybı: Hodgkinden farklı olarak, Non-hodgkin lenfomada kilo kaybı daha anidir.
Kansızlık ve kan hücrelerinde düşme: Fazla lökosit sayısından dolayı ortaya çıkmaktadır. Kan hücrelerindeki düşme özellikle, pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerde görülür.
Ciltte solukluk ve inatçı kaşıntı: İlaçlarla bile geçmeyen bir kaşıntı ve solukluk vardır. Solukluğun sebepi lenfositlerin yıkılması sırasındaki oluşan atık maddelerdir.

Non-hodgkin lenfomanın tedavisi.

Hastalığın erken safhalarında, sadece kemoterapi denenir. Kemoterapinin yetmediği durumlarda kemoterapi ve radyoterapi aynı anda uygulanabilir.

Yazıyı paylaş

Yorum yaz