Sürekli baş ağrısı

Sürekli baş ağrısı

Baş ağrısı tüm branşlarda ve tüm doktorların sıklıkla karşılaştıkları bir sorundur. En sık rastlanan şikayetler ise migren gibi aralıklı baş ağrıları ve gerilim tip baş ağrıları oluşturmaktadır. Hastayı oldukça rahatsız etmesinin yanı sıra ayrıca önemli derecede iş gücü kaybı başta olmak üzere sağlık harcamaları ve benzeri ekonomik giderlere neden olabilmektedir.

Migreni olan hastaların yaklaşık olarak %70’e yakını henüz tanı almamış kimselerden oluşmaktadır. Baş ağrısı sebebi ile doktora giden hastaların %54’lük kısmı süregelen gerilim tarzı baş ağrısı sorunu olan hastalardır. Bu şikayete sahip hatalara ise sıklıkla boyun kireçlenmesi, hipertansiyon kaynaklı ya da kronik sinüzit tanısı konulmaktadır.

Baş ağrısının nedenleri altında bazen vücudun ya da beynin farklı bölgelerinde meydana gelen hastalıklar yatmaktadır. Bu tarz baş ağrılarına da ikincil baş ağrısı adı verilmektedir. Örneğin enfeksiyonlar, kansızlık, kanamalar, kazalar, ilaç yan etkileri ve tümörler ikincil baş ağrısı grubuna dahildir. Küme tipi baş ağrısı, migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi altında farklı bir rahatsızlık yatmayan ağrılara ise birincil baş ağrıları denilmektedir.

Baş Ağrısı Çeşitleri

Primer Baş Ağrıları

En sık rastlanılan baş ağrı tipi gerilim tipi olarak adlandırılan ağrılardır. Ancak migren de zannedilenden çok daha sık gözlenmektedir. Migren erkeklere oranla kadınlarda daha çok görülmektedir. Bunun dışında ise küme baş ağrıları ve günlük süregen baş ağrıları gibi daha az görülen baş ağrısı türleri de vardır.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Bu tarz baş ağrıları daha kısa sürmekte ve günlük yaşamı pek etkilememektedir. Ayrıca tedaviye de daha basit bir şekilde cevap verirler. Nadir durumlarda ve aralıklı olarak gelen gerilim tipi baş ağrıları süregen bir durum alarak oldukça rahatsız edici olabilmektedir.

Migren

Oldukça karakteristik bir yapıya sahip migren ağrıları genel olarak zonklayıcı karakterde ve yarım baş ağrıları şeklinde görülür. Ancak pek çok başka şekli de gözlemlenebilmektedir. Ağrı çok ızdırap vericidir ve hasta kimsenin günlük hayat aktivitelerini büyük ölçüde etkiler. Migren ilaç tedavisine kolay bir şekilde cevap vermemektedir ve bu nedenle özel olarak takip ve tedavi edilir. Migrende önemi nokta migrenin yalnızca baş ağrısı ile sınırlı bir hastalık olmadığı ve vücudun farklı alanlarına da etki edebileceğidir.

Baş Ağrısının Sebebi ile Alakalı Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar;

• Baş ağrısının hastada görüldüğü yaş
• Baş ağrısının devam etme süresi
• Baş ağrısının aralıklı olup olmadığı
• Ağrının birden mi yoksa yavaş yavaş mı oluştuğu
• Ağrının yeri ve şiddeti
• Ağrının karakteristik özelliği
• Ağrıya eşlik eden farklı yakınmalar görülmesi
• Ağrıya sebep olan faktörlerin bulunup bulunmadığı
• Tedavi

Şayet baş ağrısının altında farklı bir sebep yattığı tespit edilirse tedavi tamamen bu sebebe yönelik olarak yapılır. Hasta olan kişide primer bir bağ ağrısı tespit edildiyse kişiye ve ağrı tipine özel bir tedavi uygulanır. Migren hastalarının birçoğu doğru tedavi ile ağrılarından kurtularak yaşamlarına daha verimli olara devam edebilmektedir. İlaç tedavisine ek olarak fizik tedavi, psikolojik, supplementler tedavilerde hastalara ciddi ölçüde rahatlık sağlamaktadır.

Tehlikeli Baş Ağrıları

• Çok şiddetli ve aniden başladıysa
• Kusma ve ateşle birlikteyse
• Yaşamınızda ilk kez bu şekilde bir ağrı çekiyorsanız
• Sinir sistemi ile ilgili herhangi farklı bir bozukluk bulunuyorsa
• Uykuya eğilim ya da bilincinizde değişiklik varsa bu tarz ağrılar tehlikeli sonuçlara neden olabilmektedir. Bu sebeple hiç vakit kaybetmeden size en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önem teşkil etmektedir.

Yazıyı paylaş

Yorum yaz